Hög tid att tänka på båtupptagningen

Hösten är här och om du inte redan tagit upp båten är det nog dags snart, beroende på vilken typ av båt du har. Det är en del att tänka på i samband med upptagningen - och vi har en liten checklista till dig för viktiga höståtgärder.

Båtupptagning - Båtförsäkring

 • Kontrollera pallningen
  Har du sedan tidigare bockar eller en annan typ av stödanordning som din båt ska stå på? Ta inte för givet att pallningen håller år efter år – trä kan murkna, spikar och bultar kan rosta.
   
 • På bra underlag
  Stöttorna ska inte stå direkt på marken, för då kan någon av dem sjunka ner, utan på ett underlag av tåligt material. Marken ska givetvis vara så jämn som möjligt där båten ställs upp. Se också till att båten inte ställs nära stora träd eller i närheten av ett sluttande tak. Det ökar risken för snöskador om det blir en snörik vinter.
 • Så slät som möjligt
  Täck båten ordentligt om den står utomhus med en presenning av god kvalitet. Se till att den blir så slät som möjligt och att det inte kan bildas djupa fickor där vatten och snö samlas. Se också till att presenningen sitter fast ordentligt, men surra inte fast den i stödanordning som båten står på. Då kan en kraftig vindby, som får tag i presenningen, i värsta fall rycka med sig delar av stödet. Surra i stället presenningen runt båten. Tänk på att en båt är ett stort vindfång. Ett enkelt tips är att själv tillverka tyngder att fästa i presenningen. Fyll större plastflaskor med sand och bind fast! 

 • Skriv avtal
  Om du vinterförvarar din båt vid ett varv eller en båtklubb – ta reda på vad varvet eller båtklubben står för. Ta inte för givet att all nödvändig vinterservice ingår. Skriv gärna ett avtal med varvet eller klubben för att vara på den säkra sidan.

 • Har du en stege vid din uppställda båt?
  Lås fast den för att försvåra för objudna besökare.
   
 • Töm eventuell septiktank och se till att slangar och kranar är tomma
  Fryskonservera toalett och vattenberedare enligt leverantörens anvisningar. Se till att motorer vinterbehandlas enligt tillverkarens instruktioner.
   
 • Ta hem all värdefull lös egendom
  Lämna inte dynor och textilier i båten. Risken är stor för att de angrips av mögel, i synnerhet om täckningen är tät och ventilationen dålig. Fundera även på batteri och bensintank.
   
 • Se till att matförråden är tömda
  Råttor och möss kan annars vara framme och ställa till en hel del oreda.
   
 • Står din båt på en trailer?
  Se till att ha ett godkänt lås på den och se även till att trailern står stadigt.
   
 • Om båten ligger kvar i vattnet – se till elförsörjningen fungerar till strömbildare och värmekällor
  Om inte kan slangar och filter frysa. När de tinar kommer vatten in i båten och i värsta fall kan den sjunka.

Båtupptagning - Båtförsäkring

Båtupptagning - Båtförsäkring