Varsågod - använd vårt besiktningsprotokoll

Alandias besiktningsprotokoll och en silvergrå penna.

Det finns mycket att tänka på när man köper en begagnad båt. Följ gärna vårt besiktningsprotokoll när båten granskas. Det är en trygghet för ett säkrare köp!

Utbudet av begagnade båtar är stort och priset är ofta lockande. Många känner sig dock osäkra. Kan jag vara säker på att inte drabbas av obehagliga överraskningar när köpet väl är avklarat? Använd gärna det besiktningsprotokoll som Alandia Båtförsäkring tagit fram. Det är lätt att förstå sig på och så heltäckande som möjligt.

Ladda ner Alandias besiktningsprotokoll här.

Gå igenom allt tillsammans

Det är en trygghet för båda partner om säljare och köpare gör besiktningen tillsammans.

Protokollet är indelat i ett antal huvudmoment som skrov, däck och överbyggnad, motor, rigg och segel och styrning. Varje huvudmoment är i sin tur uppdelat i ett antal undermoment. De kan givetvis anpassas eller specificeras utgående från det aktuella objektet för att det ska bli så tydligt som möjligt.

Varje moment bedöms enligt en tregradig skala – från utan anmärkning till tveksam funktion/slitet och slutligen till fungerar inte. 
Plats för anmärkningar finns också i protokollet.

Anlita en auktoriserad besiktningsman om ni är osäkra eller oense kring något moment. Det är välanvända pengar.

Ta er tid

Reservera gott om tid för besiktningen! Det lönar sig alltid. Anlita en auktoriserad besiktningsman om ni är osäkra eller oense kring något moment. Det är välanvända pengar.

Och glöm inte att underteckna protokollet. Det gäller både säljare och köpare.

Dolda fel

När du köper eller säljer båt finns alltid risk för att fel upptäcks i efterhand. Alandias garanti mot dolda fel skyddar både köparen och säljaren mot större fel.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook så hjälper vi dig att hålla båtinspirationen uppe och båten i skick!