Bakläxa, plotterbranschen!

Flintskallig man iklädd svart tröja och röd flytväst betraktar plottrar fastsatta på en vit skiva.

Bakläxa, plotterbranschen!

En farled som går på fel sida om sjömärket. En utplacerad prick som inte finns i verkligheten. Och kritiska sjömärken som försvinner vid zoomning. Alandias nya test av digitala sjökort visar att plotterbranschen inte har orsak att luta sig tillbaka.

Alandias plottertest 2014 skapade stort rabalder. Plotterbranschen intog försvarsställning medan båtfolket hurrade, i alla fall enligt brevskörden som Alandia fick efteråt.

Debatten som följde kulminerade på Stockholms båtmässa. Under ledning av Robert Aschberg diskuterade experterna plottrar och säker navigering.

Så vad har hänt sedan dess?

– I årets upplaga av vårt plottertest ser vi en del förbättringar men också en rad problem. Det absolut viktigaste är att du som båtägare uppdaterar sjökortet i din plotter, säger Denniz Corsman som är testansvarig på Alandia Båtförsäkring.

Läs den fullständiga testrapporten och se filmen här

Öar och djup försvinner

Om vi spolar bandet till Alandias plottertest 2014 så kan vi konstatera att den testrapporten bjöd på dyster läsning. Till de övergripande problemen hörde bland annat att öar och djupsiffror visades först när du zoomade in så långt att du inte längre hade någon överblick.

Till all lycka har en del hänt sedan dess.

– Vi noterar att kvaliteten på de digitala sjökorten har höjts. Många av de fel vi påpekade i det förra testet har rättats till. Där förtjänar plotterbranschen beröm, säger Corsman.

För den skull har man i branschen inte orsak att luta sig tillbaka. Årets test avslöjar att navigationskritisk information fortfarande försvinner när skepparen zoomar ut för att få ett rimligt framåtseende.

Vi upptäckte farliga fel

Under testet upptäcktes också potentiellt livsfarliga fel. Bland annat hade en farled dragits på fel sida om ett sjömärke. I ett annat fall hade ett styrbordsmärke som inte finns i verkligheten hamnat i det digitala sjökortet. Alandia rapporterade felen till respektive sjökorts- och plotterleverantör.

– Den öppna frågan är ju ändå hur många andra fel som ännu inte har upptäckts, säger Denniz Corsman.

Efterlyses: Större frikostighet

Att plotterbranschen rättar fel betyder ju inte att din plotter automatiskt blir mer säker att använda.

– Sveriges båtägare förväntas uppdatera sina sjökort mer frekvent. Vi oroar oss över att många drar sig för det extra jobbet och kostnaden som ofta är förknippad med uppdateringar.

Där tycker Denniz Corsman att plotterbranschen skulle kunna erbjuda en morot i form av mera kostnadsfria uppdateringar.

– Frågan som många båtägare ställer sig är om de verkligen ska betala för fel som inte över huvud taget borde finnas i produkten.

Så navigerar du säkrare

  • Lär dig hur din plotter hanterar sjökortsinformation i olika zoomnivåer.
  • Byt skala med jämna mellanrum för att vara säker på att du inte saknar kritisk information.
  • Jämför alltid plotterns information med papperssjökortet.
  • Håll rejäla marginaler till grund och anpassa farten.
  • Planera rutten noga, särskilt vid gång i nedsatt sikt och mörker.
  • Dela upp arbetet! Är ni två kan den ena styra och den andra navigera. Stirra inte på plottern, följ istället med vad som sker runt båten.