Båtförsäkring ska vara enkelt och båtlivet ska vara glädjefyllt.

När du helförsäkrar din segelbåt hos oss får du ett omfattande skydd året runt. Med snabb och rätt ersättning. Allt för ett tryggt och trevligt båtliv.

Se ditt pris här

Segelbåtsförsäkring

Med vår båtförsäkring för segelbåt är rigg och segel alltid fullvärdesförsäkrade och vi har inga vindgränser. Med vår helförsäkring är du utöver ansvar och rättsskydd skyddad mot brand, skadegörelse, stöld och sjöskador som grundstötning, samt kan teckna tillägg som ger skydd även vid längre seglatser.

Fördelar med vår försäkring för segelbåt

 • Försäkringen gäller året om, även vid förvaring på land eller till sjöss, under uppläggning och vid transport.
 • Förutom den försäkrade båten omfattas mast, bom, rigg och segel samt motor, navigationsutrustning, verktyg, sjökläder, båtreservdelar, släpjolle och andra båttillbehör.
 • Vår båtförsäkring täcker kappsegling, med en extra självrisk på tio procent av skadekostnaden medan tävlingen pågår.

Få ut mer av din båtförsäkring

Genom att försäkra din båt hos oss får du ut mer av din båtförsäkring:

 • Försäkringen omfattar släpjolle, båtutrustning och andra ägodelar som hör båtlivet till
 • Alandia Assistans ersätter kostnader för bärgning
 • Påverka din försäkringspremie, bland annat genom val av självrisknivå
 • Betala årsvis eller dela upp betalningen
 • Teckna tilläggsförsäkringar för bland annat maskinskada och stillestånd.

Flexibel försäkringspremie

Storleken på försäkringspremien beror på flera faktorer, bland annat:

 • Försäkringsbelopp – vanligtvis båtens marknadsvärde
 • Den självrisk du väljer
 • Om du har något elektroniskt stöldskydd eller inte
 • Båtens och motorernas märke, modell och ålder
 • Båtens hemmahamn
 • Om även släpjolle och trailer ska omfattas.

Självrisken blir dessutom lägre ju säkrare du hanterar och förvarar din båt. Om båt eller motor blir stulen på land behöver du inte betala någon självrisk alls, om de förvarades inlåsta i garaget.

Halv- eller helförsäkring – jämför våra båtförsäkringar

Alandias halvförsäkring ger dig en bra ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Försäkringen täcker inte sjöskada, men ger ett fullgott försäkringsskydd då du förvarar och transporterar båten på land. Alandias halvförsäkring kan passa dig som känner dina farvatten väl och som använder båten på ett sätt som gör att du vill välja bort försäkringsskyddet för sjöskada.

Vår helförsäkring ger ett omfattande skydd som också inkluderar sjöskador, till exempel grundstötning. Med helförsäkringen kan du teckna tillägg som ger dig en komplett båtförsäkring anpassad efter dina behov.

Se vad som ingår och jämför försäkringarna nedan.

Det här ingår

Halvförsäkring

Helförsäkring

Grundstötning

 

Kollision

 

Andra sjöskador

 

Skador vid uppläggning och transport

Brand

Stöld och skadegörelse

Rättsskydd

Ansvar

Tillägg till helförsäkringen

Med helförsäkring kan du teckna tillägg, för att utöka båtförsäkringen och anpassa den efter dina behov.

 • Båtplus ger ersättning om båttillbehör, till exempel motor eller plotter, faller i vattnet.
 • Stillestånd ger ersättning om en skada inträffar under sommaren och reparationer drar ut på tiden så att du inte kan använda båten.
 • Alandias Fiskeförsäkring täcker lös sportfiskeutrustning vid brand, stöld och skadegörelse. Läs mer om Alandia Fiskeförsäkring.
 • Maskinskada ersätter plötsliga och oförutsedda skador som uppstått på grund av inre orsaker, såsom skador på huvudmotor, bogpropeller och ankarspel.
 • Utvidgat giltighetsområde kan tecknas för Nordsjön, Medelhavet, Kanarieöarna, Karibien och farvatten i europeiska länder.

Vi har också tillägg för förvärvsanvändning, uthyrning, charter och för höjt ansvarsbelopp för sakskada. För mer information om tilläggen, se Båtförsäkringsvillkoren.

Här gäller båtförsäkringen

Utan tillägg för utökat giltighetsområde gäller Alandia Båtförsäkring

 • på Östersjön och i dess vikar
 • på sjöar och vattendrag i Sverige, Finland, Norge och Danmark (undantag: Färöarna och Grönland)
 • på Kattegatt och Skagerack, öster om linjen Lindesnes - Helgoland - Wilhelmshaven
 • i Saima kanal och Kielkanalen
 • längs norska kusten inom norskt territorialvatten
 • vid förvaring på land i Sverige, Finland, Norge och Danmark samt vid transport inom och mellan dessa länder.
Grundstötning, kollision och andra sjöskador

Om du har vår helförsäkring kan du få ersättning för skador som uppstår om du går på grund, båten kantrar, sjunker eller något går sönder på mast eller rigg. Vi kan ersätta dig också om vatten tränger in genom skrov eller genomföringar. Det gäller både under resa och vid förvaring, också då båten vinterförvaras i sjön. Alandia Assistans kan ersätta kostnader för assistansåtgärder, även då det inte är nödläge.

Skador vid uppläggning och transport

Du kan få ersättning för skador som uppstår i samband med att du sjösätter din båt eller tar upp den på land, transporterar eller förvarar den på land och då du riggar den.

Brand och blixtnedslag

Du kan få ersättning för skador som uppstår på grund av brand, blixtnedslag eller explosion.

Stöld och skadegörelse

Om din båt eller båtutrustning blir stulen kan du få ersättning för det. Du kan också få ersättning för skador som uppstår vid stöldförsök och skadegörelse.

Du kan teckna tillägg för lös sportfiskeutrustning. Läs mer om Alandia Fiskeförsäkring.

Rättsskydd och ansvar

Vi kan ersätta kostnader som uppstår om du orsakar skada på person eller annans ägodel, i samband med att du använder den försäkrade båten och om du är skyldig att ersätta skadan. Om du hamnar i rättstvist kan vi täcka kostnader för juridisk hjälp.