Sportfiskespö i skymningsljus, med hav och himmel i blått, ljusgult och rosa i bakgrunden.

Alandias fiskeförsäkring

Skydda både båt och värdefull fiskeutrusning ombord.

Båtförsäkring för sportfiskare

Genom att välja tillägget Alandia Fiskeförsäkring till din båtförsäkring är även din lösa sportfiskeutrustning skyddad mot brand, stöld och skadegörelse.

Vår båtförsäkring täcker en hel del, bland annat fast monterad fiskeutrustning och trailer. Eftersom sportfiskeutrustning är så stöldbegärlig har vi ett särskilt tillägg för att skydda även lös utrustning. Tillägget tecknas till din vanliga helförsäkring och ser ut så här:

Tillägget täcker lös sportfiskeutrustning vid brand, stöld och skadegörelse. Utrustningen ska vid längre förvaring låsas in i båten. Vid tillfällig förvaring ska utrustningen vara inlåst eller fastlåst.

Ersättning är högst 30 000 kronor.

Självrisken är 1 500 kronor.

Spara alltid kvitton på dina inköp och var noga med att fotografera din utrustning så att du har chans att få tillbaka den vid stöld och för att vi ska kunna betala ut rätt ersättning till dig vid skada eller förlust.

För mer information, se våra villkor eller läs mer om vår båtförsäkring.