Vanliga frågor och svar

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar från våra kunder. Om frågan du söker svar på inte finns med, kontakta oss så hjälper vi dig! Detaljer rörande vissa av frågorna, till exempel Alandia Assistans och vinterförvaring av båt, hittar du i våra villkor.

Hur stort ska försäkringsbeloppet vara?

Försäkringsbeloppet ska motsvara det totala värdet av den egendom som du vill försäkra. Det ska vara så nära dagens marknadsvärde som möjligt. Förutom båt och motor ska också marknadsvärdet på trailer, navigationsutrustning och övrig utrustning som behövs för båtlivet inkluderas i försäkringsbeloppet.

Hur högt är ansvarsförsäkringens maximala ersättningsbelopp?

Det maximala ersättningsbeloppet för vår ansvarsförsäkring är 20 miljoner kronor vid personskador och 10 miljoner kronor vid sakskador.

Vad är Alandia Assistans?

Tillägget Assistans ingår utan kostnad tillsammans med Alandias Helförsäkring. Med tillägget ersätter Alandia vissa kostnader som till exempel bogsering till närmaste säkra hamn. Ur försäkringsvillkoren:

Alandia assistans ersätter kostnader för assistansåtgärder även om båt och besättning inte befinner sig i ett nödläge och om behovet uppstått till sjöss eller i hamn utan fast vägförbindelse. Alandia assistans gäller även inom utvidgat giltighetsområde.

Kostnader ersätts för

  • transport av reservdelar/bränsle vid en händelse med maximalt 3.000 kronor
  • bogsering till närmaste säkra hamn med maximalt 15.000 kronor
  • logi och hemresa för högst 5.000 kronor om behovet av assistans uppstått mer än 25 sjömil från hemmahamnen. Åtgärderna måste alltid först godkännas av Alandia.

Utanför kontorstid kontaktas vår jourtelefon, 070-620 63 00.

När måste jag ta upp båten?

Vår båtförsäkring gäller året runt även då båten förvaras i sjön – därför måste du inte ta upp båten för att försäkringen ska gälla! Vi ställer dock något högre aktsamhetskrav under vintern: under perioden 15 november till 15 mars ska båten hållas under extra uppsikt, vara sjövärdig samt hållas fri från snö och is som kan påverka båtens flytförmåga.

Vad är elektroniskt stöldskydd?

Ett elektroniskt stöldskydd kan till exempel vara en startspärr, som hindrar obehöriga från att starta motorerna, eller en spårsändare, som larmar om båten flyttas.

Vem får använda båten eller vattenskotern?

Försäkringen gäller även då du lånar ut båten eller vattenskotern, men inte vid uthyrning eller charter.

Hur ska jag låsa trailern för att försäkringen ska gälla?

Handsken på trailern ska låsas med kulhandskelås eller så kan du låsa fast trailern med kätting och lås.

Min vattenskoter har ingen elektronisk startspärr, hur gör jag då?

För att du ska kunna försäkra din vattenskoter hos oss ska den antingen ha startspärr eller spårsändare (eller båda). Om du är osäker, kontakta oss så hjälper vi dig!

Jag vill ha autogiro, hur gör jag?

Autogiromedgivande skapar du via din bank. Enklast loggar du in på din internetbank, där du skapar ett autogiromedgivande mot Försäkringsaktiebolaget Alandia.

Vad ska jag göra vid skada?

Vid akuta situationer, ring det allmänna nödnumret 112. Följ nödcentralens anvisningar, avbryt inte kontakten förrän du fått lov och förbered dig på att berätta följande:

  • båtens namn och kontaktuppgifter
  • exakt var olyckan skett
  • vad som har hänt
  • hur många människor som är i fara och om det finns skadade
  • hurdan hjälp som behövs.

När den akuta situationen lugnat sig anmäler du skadan så fort som möjligt till oss. Vi kontaktar dig sedan under kontorstid för att gå igenom läget. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för att så snabbt som möjligt få skadan reparerad.

Läs mer

För mer information, se våra villkor eller läs mer om vår båtförsäkring.