Vanliga frågor och svar

Hur stort skall försäkringsbeloppet vara?

Försäkringsbeloppet skall motsvara det totala värdet av den egendom, som du vill försäkra, och skall vara så nära dagens marknadsvärde som möjligt. Till det som ska beaktas hör förutom båt och motor även trailer, navigeringsutrustning och övrig utrustning som behövs för båtlivet.

Hur högt är ansvarsförsäkringens maximala ersättningsbelopp?

Alandias försäkring innehåller alltid en ansvarsförsäkring. Det maximala ersättningsbeloppet är 20 000 000 SEK vid personsskador och 10 000 000 SEK vid sakskador.

Vad är AlandiaAssistans?

Tillägget Assistans ingår utan kostnad tillsammans med Alandias Helförsäkring. Med tillägget ersätter Alandia vissa kostnader som till exempel bogsering till närmaste säkra hamn. Läs mer i våra villkor. Det är viktigt för Alandia att våra kunder kommer i säkerhet då behov uppstår, med Assistans ingår även support och felavhjälpning över telefon alla dagar dygnet runt. Telefon 070 620 63 00.

När måste jag ta upp båten?

Försäkringen gäller året runt även i sjön.  Vintern ställer högre krav på båtägaren, under tiden 15 november till 15 mars skall båten hållas under extra uppsikt, vara sjövärdig och hållas fri ifrån snö och is som kan påverka båtens flytförmåga. Läs i villkoren om ”Vintertid till sjöss”.

Vad är elektroniskt stöldskydd?

Ge din båt extra skydd mot tjuven! Elektroniskt startspärr som hindrar obehöriga att starta motorerna eller en GPS spårsändare som kan larma då båten förflyttas är fördelaktigt att ha installerat.

Vem får använda båten eller vattenskotern?

Försäkringen gäller även för annan person som med ditt tillstånd använder den försäkrade egendomen, dock inte vid uthyrning eller charter.  Läs i villkoren ”För vem gäller försäkringen”.

Hur låser jag min trailer?

Trailerns dragkoppling skall vara låst på ett godkänt sätt, se villkoren. Kompettera gärna då trailern inte används med klass 3 kätting och lås så försvårar det stöldförsök.

Min vattenskoter har ingen elektronisk startspärr, hur gör jag då?

En vattenskoter skall ha elektronisk startspärr både för säkerhet samt mot stöldförsök. Komplettera den med elektronisk startspärr redan vid inköpet hos din leverantör. Om ni ändå inte har elektronisk startspärr kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lösning.

Jag vill ha autogiro, hur gör jag?

Autogiromedgivande skapar du via din bank. Enklast loggar du på din internetbank där du skapar ett autogiromedgivande mot Försäkringsaktiebolaget Alandia.

Vad skall jag göra vid skada?

Vid akuta situationer, ring det allmänna nödnumret 112. Följ nödcentralens anvisningar, avbryt inte kontakten förrän du fått lov och förbered dig på att berätta följande:

  • båtens namn och kontaktuppgifter
  • exakt var olyckan skett
  • vad som har hänt
  • hur många människor som är i fara och om det finns skadade
  • hurdan hjälp som behövs.

När den akuta situationen lugnat sig anmäler du skadan så fort som möjligt till oss. Vi kontaktar dig sedan under kontorstid för att gå igenom läget. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för att så snabbt som möjligt få skadan reparerad.

 Kontakta oss om du har andra frågor kring försäkringen, din båt eller vattenskoter.

 

Få offert på Alandias Båtförsäkring