Våra villkor

All information som du behöver för att förstå vad vår försäkring omfattar, och under vilka omständigheter, finns i våra villkor. Villkoren gäller försäkring för motor- och segelbåt samt vattenskoter.

Läs villkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev så att du vet vad du kan få för ersättning om något händer. I villkoren finns också viktig information – aktsamhetskrav – som handlar om hur du ska ta hand om din båt eller vattenskoter för att ha rätt till ersättning vid skada eller förlust.

Vilka villkor som gäller beror på när du tecknade din försäkring eller när du senast förnyade den. Kontrollera datumet på ditt senaste försäkringsbrev och jämför med datumet för försäkringsvillkoren. Om en skada inträffar regleras den enligt de villkor som hör ihop med försäkringsbrevet.

Om du vill ha mer information om våra villkor eller hjälp att förstå vad de innebär för just dig, hör av dig till oss!

Båtförsäkringsvillkor 2018

Produktfakta 2018

Båtförsäkringsvillkor 2017

Rättsskyddsvillkor

Villkor för Garanti mot dolda fel