Alandia hamn- och terminalförsäkring

Alandia hamn- och terminalförsäkring är uppbyggd med tanke på de risker som operatören exponeras mot i dagens komplexa affärsvärld. Varje hamn och operatör är unik och därför skräddarsyr vi varje enskild försäkring.

Många hamnar är även involverade i till exempel logistik och spedition och dessa kan utan problem täckas i samband med försäkringen. Även fastigheter, kajer och lasthanteringsutrustning kan inkluderas i försäkringen. Därmed täcks oförutsedda skador på egendomen, väderskador och maskinskador.

Det är speciellt viktigt att försäkra egendom som till exempel kajer, ramper och lyftkranar till sitt fulla värde eftersom redare begränsar sitt ansvar enligt finska sjölagens nionde kapitel.

Alandias Hamn- och terminalförsäkring begränsar inte ansvaret enligt de Allmänna Hamnoperatörsvillkoren.

Ytterligare skydd som kan inkluderas är kostnader för ombud.

Exempel på vad försäkringen omfattar

I ansvaret täcks till exempel följande:

 • vårdslöshet på eller i anslutning till hamnområdet inkluderat farleder
 • skador orsakade till fartyg och/eller last
 • egendom under uppsikt, bevakning eller arrest
 • inhyrd utrustning eller anläggning
 • tredjemansansvar
 • dykoperationer
 • sanering av föroreningar
 • kostnad vid föroreningar

I egendomen kan inkluderas:

 • byggnader och dess tillhörigheter
 • lager och deras tillhörigheter
 • kajer, bryggor och pirer
 • landgångar och ro-ro ramper
 • kranar, truckar och övriga lyftredskap
 • övrig lasthanteringsutrustning
 • fartyg
 • egendom under förflyttning/transit

Indirekta ekonomiska förluster:

 • avbrottsskydd/intäktsförluster
 • vrakborttagning/ hinder för anlöp

För mer information eller frågor vänligen kontakta oss.