Försäkringslösningar för sjöfartens behov

Alandia Marine, Alandias sjöförsäkringsavdelning, är en försäkringsgivare med tradition. Utvecklat ur den åländska sjöfarten har vi sedan 1938 förvärvat den erfarenhet vi behöver för att säkert kunna lotsa våra försäkringstagare genom både vått och torrt. Vi fokuserar på en långsiktig kundrelation och levererar sjöförsäkring och försäkring för rederiernas personal anpassad efter era individuella krav.

Som Finlands enda renodlade sjöförsäkringsbolag besitter vi en unik kunskap om sjöfartens behov av försäkringslösningar och har egen teknisk, nautisk, juridisk och försäkringsteknisk expertis till förfogande.

För att på bästa sätt kunna erbjuda er de försäkringar ni behöver vill vi genom denna information uppmärksamma er på de olika försäkringstyper ni kan teckna hos oss, både enskilt och som en paketlösning.

Kasko

Fartygets kaskoförsäkring är fartygets skadeförsäkring. Fartyget försäkras till sitt marknadsvärde, och villkoren anpassas efter det skydd man vill ha. Beroende på omfattningen av det skydd man har valt ersätter försäkringen totalförlust, bärgning, partiella skador på det egna fartyget, kollisionsansvar, isskador (förutsätter isklass), maskinskador samt fartygets bidrag i gemensamt haveri.

P&I

P&I-­försäkringen (Protection & Indemnity) är en ansvarsförsäkring som omfattar det legala skadeståndsansvar en redare eller operatör kan exponeras för i samband med driften av sitt fartyg. Försäkringen omfattar skador som drabbar tredje man, exempelvis ansvar för oljespill eller annan förorening. Ansvar för lastskador, skador på fartygets besättning och passagerare omfattas också av P&I-­försäkringen. P&I-­försäkringen är fr.o.m. 01.01.2013 obligatorisk för fartyg över 300 bruttoton och utgör i praktiken en ”ticket­ to­ trade” för fartyget.