Varuförsäkring

Vid transport eller förflyttning av varor eller annat gods finns det alltid risk för skador.

Transportmedlet kan råka ut för en olycka, godset  kan behandlas ovarsamt eller bli stulet. Skadat eller förlorat gods kan orsaka stora ekonomiska förluster. Transportören har som huvudregel ansvar för godset från mottagande till utlämnande, men ansvaret är begränsat både till omfattning och belopp.

En varuförsäkring kan tecknas antingen av säljaren eller köparen av en vara, beroende av köpeavtal eller leveransvillkor. Försäkringen kan också tecknas för ett företags egna transporter av varor, t.ex. från lager till affärslokal eller i samband med mässor och utställningar. 

Vad innebär försäkringen?

Varuförsäkringen ger ett ekonomiskt skydd ifall gods skadas under transport, lastning och lossning. I samband med skada kan det vara komplicerat och tidskrävande att utreda vem som är ansvarig, särskilt i de fall det är flera parter inblandade. Vid konstaterad skada betalar vi ersättning till dig eller ditt företag, och ansvarar sedan för att reda ut och begära in ersättning från den eller de som eventuellt är ansvariga att ersätta skadan.