Bild som visar transport för Alandia Försäkrings transportförsäkring.

En ambitiös utmanare

Vi kombinerar vår specialistkunskap med en liten effektiv organisation. Tack vare det kan vi erbjuda dig ett högklassigt transportförsäkringsskydd.

Vid skada

  • Godsmottagning

Undersök godset och emballaget vid leverans och kontrollera kvantiteten mot frakthandlingen. Notera synliga skador och förluster på frakthandlingen. Obs! Lämna aldrig ren kvittens vid synliga skador/förluster. Undersök godset omedelbart efter mottagning för att upptäcka icke synliga skador/förluster. När gods anländer i container, undersök omedelbart containern och dess plombering. 

  • Reklamera

Kvittera inte ut godset vid skada eller förlust utan att göra en anmärkning till chauffören. Det kan göras antingen elektroniskt eller på fraktsedeln. Oavsett om skadan/förlusten upptäcks vid leveransen eller vid senare tillfälle, skriv omgående till transportören och håll denne ansvarig. Underätta försäkringsbolaget. 

  • Underrätta försäkringsbolaget

Rapportera omgående skador/förluster till:

Alandia Transportförsäkring
Tel. +46 8 505 884 89
transportclaims@alandia.com

  • Akut skada

Om det har inträffat en akut skada som du behöver hjälp med kan du ringa vår skadejour på telefon: +46 8 505 884 89

  • Begränsa skadan

Vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skadans omfattning på bästa möjliga sätt. Spara emballage och sigill. 

  • Anmäl till polisen

Om godset har utsatts för brand, stöld eller annan brottslig gärning ska detta anmälas till polisen. 

  • Skadeanmälan

Fyll i formuläret direkt på hemsidan.

Alternativt skicka skadeanmälan till:

Alandia Försäkring
Löjtnantsgatan 17, 6tr
115 50 Stockholm