Vid skada

  • Godsmottagning

Undersök godset och emballaget vid leverans och kontrollera kvantiteten mot frakthandlingen. Notera synliga skador och förluster på frakthandlingen. Obs! Lämna aldrig ren kvittens vid synliga skador/förluster. Undersök godset omedelbart efter mottagning för att upptäcka icke synliga skador/förluster. När gods anländer i container, undersök omedelbart containern och dess plombering. 

  • Reklamera

Kvittera inte ut godset vid skada eller förlust utan att göra en anmärkning till chauffören. Det kan göras antingen elektroniskt eller på fraktsedeln. Oavsett om skadan/förlusten upptäcks vid leveransen eller vid senare tillfälle, skriv omgående till transportören och håll denne ansvarig. Underätta försäkringsbolaget. 

  • Underrätta försäkringsbolaget

Rapportera omgående skador/förluster till:

Alandia Transportförsäkring
Tel. +46 8 505 884 89
transportclaims@alandia.com

  • Akut skada

Om det har inträffat en akut skada som du behöver hjälp med kan du ringa vår skadejour på telefon: +46 8 505 884 89

  • Begränsa skadan

Vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skadans omfattning på bästa möjliga sätt. Spara emballage och sigill. 

  • Anmäl till polisen

Om godset har utsatts för brand, stöld eller annan brottslig gärning ska detta anmälas till polisen. 

  • Skadeanmälan

Fyll i formuläret direkt på hemsidan:

Transportöransvar
Varuskadeanmälan

Alternativt skicka skadeanmälan till:

Alandia Försäkring Abp
Vendevägen 85B, Plan 6, 
182 91 Danderyd