Båt- och vattenskoterförsäkringar

Nedan hittar du telefonnummer till alla våra kontor. Kontakta oss gärna!

Stockholm | Göteborg | Mariehamn | Helsingfors

Våra kontor

Stockholm

Vi har öppet må – fre kl. 8.30–16.30

Telefon: 08-630 02 45
E-post: info@alandia.se (fornamn.efternamn@alandia.se)
Vendevägen 85B, Plan 6, 
182 91 Danderyd

Göteborg

Vi har öppet må – fre kl. 8.30–16.30

Telefon: 031-49 20 60
E-post: goteborg@alandia.se (fornamn.efternamn@alandia.se)

Box 8023
SE-421 08 Västra Frölunda
Lilla Önneredsvägen 66
SE-421 59 Västra Frölunda

Mariehamn

Vi har öppet må – fre kl. 8.30–16.30
Telefon: +358 18 29 000
Växelns reservnummer: +358 20 525200
E-post: fritidsbat@alandia.com (fornamn.efternamn@alandia.com)
Fax: +358 18 17 737

PB 121 AX-22101 Mariehamn
Ålandsvägen 31
AX-22100 Mariehamn

Helsingfors

Vi har öppet må – fre kl. 8.30–16.30
Telefon: +358 (0)20 52 52 52
E-post: info@alandia.fi (fornamn.efternamn@alandia.fi)
Fax: +358 (0)20 52 52 531

Östersjögatan 1
00180 Helsingfors
Besökare: Ingång från Mechelingatan

 

Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal har du som konsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du ingått avtalet. Vill du använda dig av ångerrätten ska du skicka en skriftlig uppsägning till Alandia, via t.ex. e-post på adressen info@alandia.se eller per post innan tidsfristen gått ut. Om ångerrätten används har Alandia rätt att uppbära försäkringspremie för den tid försäkringen varit i kraft och försäkringsbolaget burit risk. Återbetalning av oförbrukad premie sker senast 30 dagar från den dag då Alandia tog emot ditt meddelande om att frånträda avtalet.

Försäkringstagarens rätt att säga upp avtal före försäkringsperiodens utgång

Som försäkringstagare har du rätt att när som helst säga upp försäkringen att upphöra vid försäkringstidens utgång. Rätt att säga upp försäkringen att upphöra före försäkringstidens utgång har du endast om:

  • försäkringsbolaget väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt försäkringsavtalslagen eller enligt försäkringsavtalet,
  • försäkringsbolaget faller bort eller det inträffar någon annan liknande omständighet,
  • försäkringsbolaget ändrar försäkringsvillkoren till följd av att försäkringstagaren eller den försäkrade grovt åsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsbolaget eller det annars finns synnerliga skäl att ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden,
  • försäkringen har förnyats och försäkringstagaren ännu inte har betalat premien för den nya premieperioden, eller
  • det i annat fall föreligger en ny omständighet av väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet.

Samtalsavgifter

Samtal till Alandia inom Sverige enligt din operatörs inrikesdebitering. För samtal till Alandia i Mariehamn eller Helsingfors samt till Alandias 020-företagsnummer gäller din operatörs utrikesdebitering.