Hamn och terminal

Kontaktuppgifter

Underwriting

Jan Nelson, Senior Underwriter
Jan Nelson
Senior Underwriter
Telefon: +46 8 446 34 54
Sami Turpeinen
Senior Underwriter
Telefon: +358 18 29 694

Protection & Indemnity

Jenny Appel, Claims Executive
Jenny Appel
Claims Executive
Telefon: +358 18 29 691