Kund- och ombudsservice

Håll dina kontaktuppgifter aktuella

Kom i håg att meddela oss om du flyttar, byter telefonnummer eller e-post. Enklast uppdaterar du dina kontaktuppgifter under Mina sidor eller kontaktar oss.

Har du frågor om din båtförsäkring eller vill du få råd om din båt? Du är alltid välkommen att kontakta oss på 08-630 02 45

Betalning av premie

  • E-faktura

Anmäl via din internetbank att du önskar få fakturan skickad elektroniskt till banken. Passa på att anmäla nästa gång du betalar en faktura till oss – då har du enkelt uppgifterna du behöver till hands.

  • Manuell betalning

Manuella fakturor betalas till vårt konto BGI 5082-6221.

  • Autogiro

Ansökan gör du via din internetbank. Du hittar Alandia som betalningsmottagare; Försäkringsaktiebolaget Alandia. Ange ditt kundnummer när du anmäler via internetbanken och meddela oss hur många betalningstillfällen du önskar per år.

När vi får din elektroniska ansökan delar vi upp årspremien enligt dina önskemål och skickar en specifikation över kommande förfallodagar och belopp. Du kan betala din försäkring per halvår, kvartal eller månad.

I regel är premiebetalningen jämnt fördelad i förhållande till antalet betalningstillfällen du har valt. Observera dock att vissa av våra tillägg betalas i sin helhet vid första betalningstillfället. Premieförbrukningen varierar över året. Under sommarmånaderna, då risken för skada är som störst, är även förbrukningen av premie som störst. Det innebär att en försäkring med uppdelad betalning kan få en rest att betala om försäkringen sägs upp efter sommaren.