Lär känna oss

Alandia Båtförsäkring har sitt ursprung på Åland, där sjöfarten under århundraden har varit en livsviktig förutsättning för samhällets utveckling. I december 1937 samlades 24 åländska redare i Mariehamn och lade grunden för det försäkringsbolag som vi idag kallar Alandia.

Vi är en garant för trygg sjöfart, både här uppe i Norden och på världshaven. Därför litar Östersjöns ledande rederier på oss.

Åren har gått men vi har behållit vårt fokus på sjöfart. Visserligen med en utvidgning – på 1950-talet tog Alandias styrelse beslutet att också välkomna fritidsbåtar. I dag försäkrar vi cirka 21 000 fritidsbåtar och 3 200 yrkesfartyg.

Vi som arbetar på Alandia Båtförsäkring har ett stort intresse för båtar och sjöliv. Vi använder vår egen kunskap om båtar och erfarenhet av livet på sjön i allt vårt arbete, från hur vi utformar försäkringsvillkoren till hur vi jobbar med skadehanteringen. Med andra ord – vi vet vad som krävs och vi står på båtägarens sida.

Sagt av våra kunder

Vi är stolta över vårt arbetssätt, som innebär ständiga förbättringar av försäkringen och skadehanteringen. Många av våra kunder uppskattar oss och vi är glada över att kunna visa upp en del av den fina respons vi fått i våra kundundersökningar genom åren!

“Snabb och bra skadehandläggning!”

"Efter många år till sjöss har jag varit befriad från skador, nu hände det trots allt och jag är i efterhand tacksam att jag hade Alandia försäkringar som på ett fantastiskt sätt hjälpte mig att få båten snabbt i sjön igen."

"Väldigt trevligt bemötande och snabb hantering!"

"Jag gick på grund vid Edholma (Vaxholm) drevet rasade, efter det fick jag en väldigt bra hjälp och ett väldigt bra bemötande av Alandia. Det kunde inte bli bättre. Det är vid sådana tillfällen det visar sig vad en försäkring är värd, så ett stort tack!"

"Alandias skadejour avhjälpte mitt problem direkt över telefon, kvällsturen räddad!"

"Behandlingen av mitt ärende skedde långt över min förväntan. Trevlig personal både på försäkringsdelen och verkstad. Snabb behandling trots semestersäsongen."

"Ni var otroligt kundfokuserade och visade en vilja att vilja lösa min skada, vilket ni gjorde på ett bra och smidigt sätt. Mycket uppskattat och jag har båda mina båtar försäkrade hos er... Tack!"

"Det känns tryggt med ett försäkringsbolag som värderar min båt lika högt som jag själv gör."

"Tack för en enastående och snabb reparation av min båt!"

Läs om vår båtförsäkring

Vår båtförsäkring täcker de flesta skador som kan drabba din båt och gäller året runt – vid färd, transport och förvaring. Den gäller oavsett vem som kör och utöver båten är även jolle och båttillbehör försäkrade. Läs mer om vår båtförsäkring.