Bild som visar fyr för Alandia Marine.

Erfarenhet ger mod att anta nya utmaningar

Vi har alltid värnat om vår nyfikenhet och lust att lära oss. Därför är vi idag specialister inom marin-, båt- och transportförsäkring.

Vi ska med Norden som bas vara ledande inom sjöförsäkring och det självklara valet

Erfarenhet är guld värd - vi har funnits på marknaden i över 75 år. Bland våra specialister på våra tre kontor i Mariehamn, Stockholm och Helsingfors finns nautiker, maskin- och eltekniker, skeppsbyggare, sjörättsjurister samt försäkringsteknisk expertis.

Vid nödfall och skadefall finns vår erfarenhet och kunskap tillgänglig dygnet runt.

Jour / Emergency contact

Tågvirke på kaj.

Alandia blickar framåt - Utveckling av P&I-försäkringen

Svartvit bild på stort fartyg på trailer på land, sedd underifrån.

Skadeservice

Svartvit bild på översnöad mindre båt och två översnöade fartyg vid kajkant.

Vilka försäkringar behöver jag?