Bild som visar fyr för Alandia Marine.

Erfarenhet ger mod att anta nya utmaningar

Vi har alltid värnat om vår nyfikenhet och lust att lära oss. Därför är vi idag specialister inom marin-, båt- och transportförsäkring.

Vi ska med Norden som bas vara ledande inom sjöförsäkring och det självklara valet

Erfarenhet är guld värd - vi har funnits på marknaden i över 75 år. Bland våra specialister på våra tre kontor i Mariehamn, Stockholm och Helsingfors finns nautiker, maskin- och eltekniker, skeppsbyggare, sjörättsjurister samt försäkringsteknisk expertis.

Vid nödfall och skadefall finns vår erfarenhet och kunskap tillgänglig dygnet runt.

Alandia Försäkring fokuserar på sjöförsäkring och omstrukturerar verksamheten

För att stärka Alandia Försäkrings position som en ledande aktör inom sjöförsäkring kommer företaget att struktureras om genom en fokusering på det...

Nya regler för svensk nationell sjöfart

Från och med den 1 april 2018 tillämpas nya funktionsbaserade regler av Transportstyrelsen avseende de krav som ställs på redare samt på fartygets...

Standard & Poor’s uppgraderar Alandia Försäkrings kreditbetyg till ´A- / Outlook Stable’

S&P Global Ratings (S&P), det ledande kreditbedömningsinstitutet, har höjt Alandia Försäkrings (Alandia) kreditbetyg (rating) till ´A- med...