Svartvit bild som visar Tony Karlström till vänster och sol bakom en klippa till havs till höger.

En trygg hamn

Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkringar.

Arbeta på Alandia

Alandia är ett kunskapsintensivt företag. Vi gör affärer med personalens kunskap som viktigaste redskap. Många av jobben inom bolagsgruppen är i hög grad specialiserade. Det här gör att vi som arbetsgivare vill skapa bra arbetsförhållanden för våra medarbetare så att de trivs, utvecklas och stannar länge hos oss.

Vi söker

Alandia är en framgångsrik och stabil försäkringsgrupp med marinförsäkringar som kärnverksamhet. Bland våra kunder finns stora rederier men också enskilda fritidsbåtägare. Det här gör att vi söker medarbetare med olika bakgrund. Du kan till exempel vara sjökapten, maskinchef, jurist eller ha en ekonomisk utbildning och hitta en intressant karriär inom vårt bolag.

Det viktiga är att du har ett intresse av att söka de bästa försäkringslösningarna för våra kunder och att finnas där och hjälpa till om en olycka inträffar. Allt för att våra kunder skall känna sig trygga.
 
Det finns en rad yrkesroller inom vårt bolag som du kan läsa mera om under rubriken yrkesroller.

Vi erbjuder

Vi erbjuder innehållsrika och utvecklande arbetsuppgifter där kontinuerlig kompetenshöjning är en naturlig del av arbetet. Vår målsättning är att erbjuda bra arbetsvillkor med goda förmåner. Det finns olika vägar att utvecklas inom bolaget, såväl specialist- som chefskarriärer.
 
Våra ledare får kontinuerlig ledarskapsutbildning för att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap inom bolaget. Vi utvärderar med jämna mellanrum medarbetarnas uppfattning om oss som arbetsgivare för att kunna göra kontinuerliga förbättringar.
 
Alandia äger ett flertal fastigheter i Mariehamn, vilket gör att vi kan hjälpa till att ordna bostad för våra anställda.

Skicka in en intresseanmälan

Vi vill gärna komma i kontakt med dig som är intresserad av att arbeta inom försäkringsbranschen. Skicka in din intresseanmälan och CV till oss via

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?1ed38082
  sv-SE

 
Vi välkomnar ansökningar oavsett om det handlar om en specifik tjänst eller en öppen intresseanmälan.