Svartvit bild som visar Tony Karlström till vänster och sol bakom en klippa till havs till höger.

En trygg hamn

Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkringar.

Juridiskt meddelande

Innehållet på dessa webbsidor publiceras av Alandia. Alandia är koncernen för Försäkringsaktiebolaget Alandia och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia vars hemort är Mariehamn.

Användandet av Alandias webbsidor regleras av de användningsvillkor som anges på sidan och användaren förutsätts godkänna dessa villkor för användandet, varför vi rekommenderar att ni bekantar er med dessa innan ni använder webbsidorna.
 
Vid handläggningen av försäkrings- och ersättningsärenden behandlar Alandia personuppgifterna i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen  samt övrig relevant lagstiftning. Personuppgifterna inhämtas från kunden själv, de parter som kunden befullmäktigar samt från offentliga register som förs av myndigheterna.
 
Behandlingen av personuppgifter och datainnehållet i Alandias personregister framgår av registerbeskrivningarna, som du hittar under Tillsyn och Behandling av personuppgifter eller på något av Alandias kontor.
 
Om du inte är nöjd med ersättningsbeslutet från oss finns det olika möjligheter att söka ändring av beslutet.