En trygg hamn

Vi har funnits på marknaden i snart 80 år och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkring, såväl som inom person- och pensionsförsäkringar.

Juridiskt meddelande

Innehållet på dessa webb-sidor publiceras av Alandia Försäkring. Alandia Försäkring är koncernen för Försäkringsaktiebolaget Alandia, Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia samt Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia vars hemort är Mariehamn.

Användandet av Alandia Försäkrings webb-sidor regleras av de användningsvillkor som anges på sidan och användaren förutsätts godkänna dessa villkor för användandet, varför vi rekommenderar att ni bekantar er med dessa innan ni använder webb-sidorna.
 
Vid handläggningen av försäkrings- och ersättningsärenden behandlar Alandia Försäkring personuppgifterna i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen samt övrig relevant lagstiftning. Personuppgifterna inhämtas från kunden själv och de parter som kunden befullmäktigar samt från offentliga register som förs av myndigheterna.
 
Datainnehållet i Alandia Försäkrings personregister framgår av registerbeskrivningarna, som du hittar under Tillsyn och Behandling av personuppgifter eller på Alandia Försäkrings kontor i Mariehamn.
 
Om du inte är nöjd med ersättningsbeslutet från oss finns det olika möjligheter att söka ändring av beslutet.