Fullmakt

Du kan om du vill ge fullmakt till en annan person att uträtta dina försäkrings- och skadeärenden genom att skicka en fullmakt till oss.

Fullmakten träder i kraft direkt när vi mottagit blanketten. För mer information om hur du använder fullmakten se sidan 2 på blanketten.