Svartvit bild som visar Tony Karlström till vänster och sol bakom en klippa till havs till höger.

En trygg hamn

Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkringar.

Koncerninformation

Alandia Försäkring består av

  • Försäkringsaktiebolaget Alandia
    FO-nr 0145065-2
    Org.nr. 502049-4224
  • Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia
    FO-nr 0971621-6

Moderbolaget - Försäkringsaktiebolaget Alandia

Inom moderbolaget bedrivs ett flertal försäkringsgrenar. Marinförsäkring som bl.a. omfattar fartygskasko, avbrott, redaransvar (P&I), och lagstadgad olycksfallsförsäkring för rederiernas sjöanställda och kontorspersonal. Hamn- och terminalförsäkring, varutransport- och fritidsbåtförsäkring.

Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia – helägt dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget Alandia

Liv-Alandia är försäkringsaktiebolaget vars affärsidé är att erbjuda trygghet genom att bevilja sjukkostnadsförsäkringar och livförsäkringar och att på Åland vara marknadsledare inom dessa försäkringsgrenar.

Information om förändringar inom Alandia Försäkring

Frivilliga olycksfalls- och reseförsäkringar

Alandia överlät 1.1.2019 försäkringsbeståndet gällande frivilliga olycksfalls- och reseförsäkringar till LokalTapiola Sydkusten. Överlåtelsen kräver inga åtgärder från din sida utan din försäkring med dess innehåll fortsätter som tidigare. 

Liv- och sjukförsäkringar

Liv-Alandia har upphört med nyförsäljningen av försäkringar. Spar-, placerings-, sjuk- och livförsäkringar som tecknats tidigare är fortsättningsvis i kraft på samma villkor som tidigare. 

Lagstadgade pensionsförsäkringar

Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas fusionerades 1.1.2019. Fusionen innebär att Veritas tar hand om de lagstadgade pensionsförsäkringarna från och med 1.1.2019.