En trygg hamn

Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkring, såväl som inom person- och pensionsförsäkringar.

Koncerninformation

Alandia Försäkring består av

 • Försäkringsaktiebolaget Alandia
  FO-nr 0145065-2
  Org.nr. 502049-4224
 • Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia
  FO-nr 0971621-6
 • Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia
  FO-nr 0205049-0

Moderbolaget - Försäkringsaktiebolaget Alandia

Inom moderbolaget bedrivs ett flertal försäkringsgrenar. Marinförsäkring som bl.a. omfattar fartygskasko, avbrott, redaransvar (P&I), och lagstadgad olycksfallsförsäkring för rederiernas sjöanställda och kontorspersonal. Hamn- och terminalförsäkring, varutransport- och fritidsbåtförsäkring, personligt olycksfall och reseförsäkring hör också till bolagets produktutbud.

Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia – helägt dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget Alandia

Liv-Alandia är försäkringsaktiebolaget vars affärsidé är att erbjuda trygghet genom att bevilja sjukkostnadsförsäkringar och livförsäkringar och att på Åland vara marknadsledare inom dessa försäkringsgrenar.

Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia – dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget Alandia

Pensions-Alandia är försäkringsaktiebolaget vars affärsidé är att på den åländska marknaden bevilja lagstadgade pensionsförsäkringar enligt ArPL och FöPL i koassurans med Pensions-Veritas i Åbo.

Insiderregister

Personer med insynsställning i ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska enligt lag till bolaget anmäla sitt och sina närståendes innehav av aktier samt andra finansiella instrument. Även ändringar i innehavet ska anmälas. Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia för ett internt insiderregister i enlighet med gällande normer. Registret är offentligt.