Alandia Försäkrings ledningsgrupp

Tony Karlström
Koncern VD

Åsa Ceder
VD, Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Jan Limnell
Direktör, Företagsförsäkring

Heikki Karlsson
Direktör, Privatmarknadsförsäkring

Mathias Brunnsberg
Riskchef