Styrelser och förvaltningsråd

Försäkringsaktiebolaget Alandia och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia

Styrelse

Roger Lönnberg, ordförande
Jan Hanses, vice ordförande
Björn Blomqvist
Eero Holma
Laura Paasio
Peter Wiklöf
 

Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Styrelse

Andreas Remmer, ordförande
Christer Kullman, vice ordförande
Lars-Erik Karlsson
Tony Karlström
 

Förvaltningsråd

Thomas Lundberg, ordförande
Maria Hagman, vice ordförande
Tove Erikslund
Björn Blomqvist
Anders Wallenius
Tommy Sandås
Jari Sorvettula
Johan Ramsland
Bill Flöjt
Dick Sirén
Jan Hanses
Håkan Modig