Press

Försäkringsaktiebolaget Alandia är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring i den nordiska sjöfarten.

Vi är idag en försäkringskoncern som består av tre bolag med ett brett utbud av produkter som utöver kommersiell marinförsäkring även omfattar fritidsbåtförsäkring. Alandia försäkrar cirka 21 000 fritidsbåtar och 3 200 yrkesfartyg.

Telefon: 08-630 02 45
Fax: 08-630 02 47

Logotyp

Ladda ned logotyp i EPS-format