Svartvit bild som visar Tony Karlström till vänster och sol bakom en klippa till havs till höger.

En trygg hamn

Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkringar.

Våra värderingar

Innovation, kompetens, engagemang, pålitlighet, stabilitet. Alandia är en försäkringskoncern med stora åtaganden gentemot sina kunder och intressenter i de marknader koncernen verkar. Våra intressenter är kunder, medarbetare, samarbetspartners, ägare och samhället.

För att uppfylla våra åtaganden och tillgodose intressenternas behov, och på så sätt stöda en fortsatt sund utveckling hos Alandia har vi identifierat att vår framgång och vårt förhållningssätt vilar på följande värdeord: Innovation, Kompetens, Engagemang, Pålitlighet, Stabilitet. i-KEPS.

Värdegrunden är väl förankrad i hela vår organisation, vår personal kan identifiera sig med den och den är ett verkningsfullt medel för styrningen av vår verksamhet. Med andra ord strävar vi efter ett förhållningssätt där allt vad vi gör genomsyras av värdeorden Innovation, Kompetens, Engagemang, Pålitlighet och Stabilitet.