Svartvit bild som visar Tony Karlström till vänster och sol bakom en klippa till havs till höger.

En trygg hamn

Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkringar.

Våra värderingar

Ansvarfull, driven och engagerad. Alandia är en försäkringskoncern med stora åtaganden gentemot sina kunder och intressenter i de marknader koncernen verkar. Våra intressenter är kunder, medarbetare, samarbetspartners, ägare och samhället.

För att uppfylla våra åtaganden och tillgodose intressenternas behov, och på så sätt stöda en fortsatt sund utveckling hos Alandia har vi identifierat att vår framgång och vårt förhållningssätt vilar på följande värdeord: ansvarfull, driven och engagerad. 

Värdegrunden är väl förankrad i hela vår organisation, vår personal kan identifiera sig med den och den är ett verkningsfullt medel för styrningen av vår verksamhet. Med andra ord strävar vi efter ett förhållningssätt där allt vad vi gör genomsyras av värdeorden ansvarfull, driven och engagerad. .

Alandia ordinarie bolagsstämmas beslut

Pressmedelande 26.5.2020

Kundmeddelande

Vi välkomnar dig som vanligt - MEN för att inte bidra till spridningen av Covid-19 ber vi våra kunder att kontakta oss via telefon och epost. Vi jobbar för tillfället både på kontor och distans och servicen till våra kunder är säkerställd genom att vi följer vår interna beredskapsplan.

Kontaktinformation till olika avdelningar hittar du på www.alandia.se/kontakta-alandia-sverige

Det viktigaste för oss är att vår verksamhet fortgår, kundernas service garanteras och att vår personal ska hållas frisk. Tack för visad hänsyn!

 

resultatrapport 2019

Resultatrapport för Alandia 2019

Pressmeddelande 6.3.2020