Pensions-Alandia och Veritas Pensionsförsäkring avser gå samman 2019

Pensions-Alandia och Veritas Pensionsförsäkring har ingått ett intentionsavtal gällande fusion. Orsaken är att man vill garantera åländska företag och företagare den bästa servicen också i framtiden.

– Vi ser att det här är den bästa lösningen för våra kunder. Genom fusionen får åländska företag och företagare tillgång till ett bredare serviceutbud och moderna digitala tjänster, säger Pensions-Alandias vd Åsa Ceder.

Fusionstankarna har förstärkts av den senaste tidens regulativa ändringar.

– Våra möjligheter att utveckla vår service försämrades kraftigt år 2016. Ändringar i regelverket gjorde det praktiskt taget omöjligt för ett litet bolag som Pensions-Alandia med fem medarbetare att hänga med i utvecklingen. Fusionen är vår chans att se till att den åländska pensionsservicen också i framtiden utvecklas i samma takt som den gjort hittills, förklarar Ceder.

Fusionen måste ännu formellt godkännas av båda bolagens styrelser och bolagsstämmor samt av myndigheterna. Fusionen kommer innebära att det sammanslagna bolaget fortsätter under Veritas varumärke. Pensions-Alandias kunder skulle automatiskt bli kunder hos Veritas Pensionsförsäkring 1/1 2019.

Fortsättning på ett långt och nära samarbete

Pensions-Alandia och Veritas har samarbetat sedan 1961 genom ett koassuransavtal. Det betyder att bolagen har haft gemensamma funktioner och delat ansvaret för Pensions-Alandias försäkringar i drygt 50 år.

– Det är fint att vår gemensamma historia fortsätter. Veritas har redan de nöjdaste kunderna på fastlandet. Nu är vårt mål att också ha de nöjdaste kunderna på Åland, säger Veritas Pensionsförsäkrings vd Carl Pettersson.

– Vi har en likadan kultur och samma servicetänk. Och vi vet att Veritas kan garantera våra kunder service på svenska i alla situationer. Vi kommer också att ha ett starkt inflytande på bolagets framtid eftersom Alandia Försäkring äger 10 procent av bolaget. Dessutom kommer det att sitta åländska representanter i både Veritas styrelse och förvaltningsråd, säger Åsa Ceder.

Diskussioner har redan inletts om att hitta en rättvis lösning kring de åländska kundernas kundåterbäringar. Pensions-Alandia, Veritas och myndigheterna är alla överens om att en sådan måste hittas.

Fusionen ingår i en omstrukturering av Alandia Försäkring med syfte att lägga fokus på det ursprungliga affärsområdet sjöförsäkring.

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA

Kontakt:

Åsa Ceder
vd Pensions-Alandia, +358 (0)40 513 1125

Carl Pettersson
vd Veritas Pensionsförsäkring, +358 (0)50 321 3071

Här hittar du även pressmeddelandet som pdf.

Svartvit närbild på vit blomma.