Töm septiktanken i hamnen istället för vattnet

Flytande tömningsstation med texten “Töm din båttoa här!” tryckt på sidan, under klarblå himmel med trädklädd strandkant i bakgrunden.

Det har varit olagligt att tömma septiktanken i vattnet i Sverige sedan 2015 och i Finland sedan 2005. I Norge diskuteras ett förbud och landet har gott om tömningsstationer. Ta hjälp av den svenska appen Hamnkartan för att hitta tömningsstationer för septiktanken!

Att tömma septiktanken i vattnet är varken fräscht eller miljösmart – dessutom är det olagligt i både Finland och Sverige. Norge diskuterar också ett förbud mot att släppa ut septikavfall till sjöss, men där verkar vägen vara längre. Ändå finns det gott om tömningsstationer i landet och många vill se ett förbud som skulle ge renare vatten i bland annat Oslofjorden.

Sugtömning och utslagsvask i svenska hamnar

Alla svenska fritidsbåtshamnar ska kunna ta emot septikavfall från båtar som använder dem. En del erbjuder sugtömning medan du hos andra är hänvisad till utslagsvask. Ha för vana att tömma tanken när du är i land och har möjlighet, även om den inte är full. Det finns också flytande toatömningsstationer som du kan använda i nödfall, men försök att hålla dig till de fasta i hamnarna. De flytande blir snabbt fulla och är kostsamma att tömma.

På Transportstyrelsens webbsida Hamnkartan kan du se vilka tömningsmöjligheter som finns var. De har också en app med samma namn. Sök på hamnkartan i App Store eller Play Butik för att hitta den. För mer information om appen, se Transportstyrelsens sida Appen Hamnkartan.

Finland ställer krav på sugtömningssystem

I Finland ska alla båtar med vattentoalett vara försedda med sugtömningssystem och det råder generellt ett förbud mot att släppa ut septikavfall i havet om du befinner dig inom 12 sjömil från land. Hamnarna erbjuder möjlighet att tömma septiktank och Håll Skärgården Ren rf ansvarar för att informera om var tömningsstationer finns. Se listan över tömningsstationer på sidan Platser med sugtömning på föreningens webbplats.

Rena badvatten och mindre smitta

För att hålla de lokala vattnen så rena som möjligt är det viktigt att tömma septiktanken vid tömningsstation även i länder där det är lagligt att tömma den i vattnet. Båtars toalettavfall bidrar annars till övergödning och bakteriespridning i närområdet.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook så hjälper vi dig att hålla båtinspirationen uppe och båten i skick!