Vad är det som kostar?

Om vi sammanställer vår skadestatistik fem år tillbaka i tiden ser vi att det är, föga överraskande, grundstötningar som vi betalar ut mest ersättning för. I vår stöldstatistik ingår även skadegörelse och sammantaget är det stölder av hel båt eller del av båt som har den näst största utbetalningen till våra kunder. Brand är nummer tre och där är det brand på sjön som är det vanligaste och kostar mest.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook så hjälper vi dig att hålla båtinspirationen uppe och båten i skick!