Värdera din båt och justera försäkringsvärdet

Vita motorbåtar vid kaj.

Försäkringspremien beror på flera faktorer, bland annat det marknadsvärde du uppgett för din båt.

Genom att kontrollera marknadsvärdet regelbundet och justera det hos oss kan du sänka kostnaden för din båtförsäkring och få rätt ersättning vid skada eller förlust.

När du tecknade din båtförsäkring uppgav du din båts marknadsvärde och det blev då båtens försäkringsvärde hos oss. Den försäkringspremie du betalar beror på försäkringsvärdet. Om en totalförlust inträffar är det dock marknadsvärdet vid skadetillfället som avgör vilken ersättning du får. Det är alltså viktigt att du regelbundet kontrollerar din båts marknadsvärde och justerar försäkringsvärdet.

Att uppskatta båtens marknadsvärde

För att uppskatta din båts marknadsvärde kan du själv undersöka vad liknande objekt säljs för på begagnatmarknaden, till exempel Blocket. Tänk dock på att priserna där kanske snarare speglar vad en säljare vill ha och att det inte är säkert att det pris som en båt ligger ute för är vad köparen faktiskt betalar i slutänden.

Du kan också höra av dig till några olika båthandlare och be om hjälp att värdera din båt. Förklara att du vill använda informationen för att justera din försäkringspremie och kom ihåg att nämna eventuella värdehöjande åtgärder du gjort på båten eller utrustning som kan påverka värderingen.

För en professionell bedömning av din båts marknadsvärde, anlita en värderingsman.

Detaljer som påverkar marknadsvärdet

Kom ihåg inkludera utrustning och andra detaljer som kan påverka din båts marknadsvärde i värderingen. Värdet på elektronik, som plotter, sjunker kraftigt från år till år vilket gör att marknadsvärdet kan behöva justeras ned. Nya segel däremot kan ge marknadsvärdet en knuff uppåt.

Dokumentera värdehöjande åtgärder

Se till att dokumentera utförd service, reparationer och värdehöjande åtgärder samt spara kvitton. Detta hjälper dig att få en korrekt värdering av din båt och därmed rätt pris vid försäljning samt rätt ersättningsnivå vid skada eller förlust.

Läs villkoren för att förstå vad du får

I båtförsäkringsvillkoren finns den information du behöver för att förstå vilken ersättning du har rätt till vid skada eller förlust. Du kan också kontakta oss för mer information.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook så hjälper vi dig att hålla båtinspirationen uppe och båten i skick!