Sjömärkena visar vägen med färg och form

Nordmärke utan topptecken och mittledsmärke till havs.

Sjömärken kommer i flera färger och former och det är inte alltid verklighetens märken ser exakt ut som skolbokens. Ha koll på sjömärkena för att hålla dig på fritt vatten.

Vana navigatörer känner märkena utan och innan men de av oss som är nya på sjön, eller inte så sjövana, kan behöva friska upp minnet emellanåt. I den här artikeln kan du se och läsa om några vanliga, flytande sjömärken som hjälper dig att styra rätt i svåra vatten.

För nedladdningsbara PDFer över farledsmärken, klicka här.

Kardinalmärken i gult och svart hjälper dig förbi hindret

Kardinalmärken placeras nära hinder och utgörs av gulsvarta bojar och prickar. Det finns fyra sorters kardinalmärken, ett för varje väderstreck - därför kallas de också väderstrecksmärken. Du ska passera norr om ett nordmärke och söder om ett sydmärke, väster om ett västmärke och öster om ett ostmärke!

Toppen kan hjälpa dig minnas

De fyra kardinalmärkena har oftast topptecken i form av två koner som är vända med topparna uppåt eller nedåt. Använd konernas riktningar för att komma ihåg vilket märke du ser.

Syd- och nordmärkena

När båda konerna pekar nedåt så är det sydmärket du ser. När de pekar uppåt är det nordmärket.

Bilden visar sydmärket utan topptecken och med topptecken: en smal pinne som är svart nedtill och gul upptill, med två nedåtvända koner högst upp.              Bilden visar nordmärket utan topptecken och med topptecken: en smal pinne som är gul nedtill och svart upptill, med två uppåtvända koner högst upp.

Sydmärket och nordmärket - Nedåt är söder och uppåt är norr.

Ostmärket

På ostmärket pekar den övre konen uppåt och den nedre nedåt så att ett spetsigt o, som i ostmärke, bildas.

Bilden visar ostmärket utan topptecken och med topptecken: en smal pinne som är svart nedtill och upptill, med ett gult fält på mitten. Topptecknet utgörs av en uppåtvänd kon ovanpå en nedåtvänd kon högst upp.

Ostmärket - Ett spetsigt o som i ost.

Västmärket

Om kardinalmärket du fått syn på inte är syd-, nord- eller ostmärket så vet du att det är västmärket! Med lite god vilja ser västmärket dessutom ut som ett vinglas, som precis som väst börjar på v.

Bilden visar västmärket utan topptecken och med topptecken: en smal pinne som är gul nedtill och upptill, med ett svart fält på mitten. Topptecknet utgörs av en nedåtvänd kon ovanpå en uppåtvänd kon högst upp.

Västmärkets vinglas börjar på v som i väst.

Rött åt babords och grönt åt styrbords - eller tvärtom

En farleds sidor markeras av lateralmärken, röda eller gröna prickar eller bojar som ofta men inte alltid har toppmärken i olika former. När du styr i farledens riktning ska du ha de röda lateralmärkena på babordssidan (vänster) och de gröna på styrbordssidan (höger). När du styr mot riktningen blir det istället tvärtom.

Ritning av babordsmärket med och utan topptecken: en smal röd pinne med en röd kvadrat högst upp.            Ritning av styrbordssmärket med och utan topptecken: en smal grön pinne med en grön triangel högst upp.

Babordsmärket och styrbordsmärket.

Kontrollera din riktning mot sjökortet

Det är inte alltid lätt att förstå hur huvudriktningen för en farled har bestämts, men du kan åtminstone se den på sjökortet. I svenska farvatten går huvudriktningen generellt moturs från den norska till den finska gränsen och från öppet vatten mot hamn. Oavsett farledens riktning får du färdas åt vilket håll du vill i den, men håll ut åt styrbord!

Ritning av sjökortssymbolen för farledsriktning: en uppåtriktad pil med en röd, fylld cirkel till vänster om spetsen och en grön, fylld cirkel till höger om spetsen.

Pilen visar farledens riktning och på vilken sida du ska ha babords- och styrbordsmärkena.

Andra användbara sjömärken

Det finns många slags sjömärken som hjälper dig hitta trygga vatten. Gör gärna bildsökningar på internet för att se hur märkena kan se ut i verkligheten!

Punktmärken är rödsvarta prickar eller bojar, förankrade på hinder som inte breder ut sig så mycket. De har oftast två svarta klot som toppmärken.

Mittledsmärken är röda bojar eller prickar med vita, vertikala streck placerade mitt i farleder. Runt dem finns alltid fritt vatten.

Vrakbojar är blågula och används för att visa var det finns farliga, tillfälliga hinder.

Om du går på grund

Trots dagens teknik, med digitala sjökort och gps:er, och trots att vi kan hålla koll på sjömärkena direkt i mobilen inträffar grundstötningar ändå. Ofta händer de i vatten där föraren är hemtam eller börjar slappna av efter en stunds mer krävande navigering. Läs om hur du ska agera om du går på grund under punkten Vad skall jag göra vid skada?  i våra Vanliga frågor och svar.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook så hjälper vi dig att hålla båtinspirationen uppe och båten i skick!