Så gör du tjuven besviken!

Två mindre båtar i hamn.

Fritidsbåtar och utombordsmotorer är begärliga objekt för avancerade stöldligor. Även annan lös utrustning ombord kan vara lockande för tjuvar. Gör vad du kan för att minska risken för stöld och inbrott. 

Tusentals båtar och båtmotorer stjäls varje år i Sverige. Också elektronisk navigationsutrustning är lockande för tjuvar. Risken för stölder är som allra störst tidigt och sent på båtsäsongen ­då det är minst liv och rörelse i hamnarna. Det är en dyster verklighet för båtägarna. Ett inbrott eller ett inbrottsförsök kan också leda till en mer eller mindre omfattande vandalisering av båten.

– Ingen vill få sin båtsommar förstörd på grund av stöld. Ta dig därför tid att skydda din båt på bästa sätt, säger Ricard Sjöström, skadechef vid Alandia Båtförsäkring

”Märk din båt med både skrovnumret och namnet på dolda platser!”

Det finns en del åtgärder man kan vidta för att minska risken för stölder. För det första lönar det sig att ha bra bevakning i hamnen eller på uppställningsplatsen.

– Båtägare kan gå ihop i ett nätverk och anlita en bevakningsfirma eller satsa på kameraövervakning, säger Ricard Sjöström.

Det är också viktigt att vara observant och notera vem som rör sig i hamnen. Där det är lämpligt kan man sätta upp en vägbom som kan låsas – ­åtminstone till natten.

Fråga först! Köp sedan!

I övrigt gäller det att satsa på stöldlarm, märkning och rejäla lås som är anpassade efter den utrustning som ska låsas fast.
På marknaden finns olika typer av stöldskydd, som låsanordningar, och elektroniska skydd, som startspärrar och spårsändare. DNA-märkning av till exempel motor, drev och trailer rekommenderas.
Du får dessutom rabatt på premien om du investerar i de elektroniska stöldskydd och startspärrsystem som Alandia Båtförsäkring rekommenderar. Fråga först och köp sedan!
– Kom också ihåg att märka din båt med både skrovnummer och namn på dolda platser. Förse gärna din båt med personliga detaljer som gör den ännu lättare att identifiera, säger Ricard Sjöström.

Fotografera och dokumentera

Fotografera din båt noga, liksom utrustningen. Anteckna fabrikat och tillverkningsnummer på dyrbar utrustning. Lämna inget dyrbart löst i båten utan ta sådant med dig hem.

Om du inte använder din båt under en längre tid under sommarsäsongen – be någon bekant att ha uppsikt över den och låt den gärna se ”bebodd” ut.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook så hjälper vi dig att hålla båtinspirationen uppe och båten i skick!