Vilka skador råkar båtägare mest ut för?

Stapeldiagram som visar de skador som båtägare råkar ut för.

Många svarar säkert rätt på den frågan – motor- och skrovskador efter att man gått på grund. Över en tredjedel av de skador som vi på Alandia Båtförsäkringar betalar ut ersättning för beror på grundstötningar. På andra plats i skadestatistiken kommer stölder av båtar och utrustning.

Brand till sjöss är en mardröm. Dessbättre är båtägarna aktsamma och brandskador kommer långt ner i skadestatistiken. Brandskador står för 3 procent av de skador som vi ersätter och då ingår bränder både till sjöss och när båten står på land. Det är en normal nivå sett över flera år.

2011 var ett avvikande år. Då brann några hallar där båtar förvarades över vintern med stora skador som följd.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook så hjälper vi dig att hålla båtinspirationen uppe och båten i skick!