Höst igen – bästa tipsen när båten tas upp

När hösten kommer ska din båt tas upp och vinterförvaras på bästa sätt. Det viktigaste är att båten står stadigt – att pallningen är rätt dimensionerad och av friskt virke. Ett annat värdefullt tips är att tömma båten på alla lösa föremål, annars kan en tjuv vara framme och göra det åt dig.

Många vill dra ut på båtsäsongen och blir sedan överraskade när höstrusket och vinterkylan kommer. Kom därför ihåg att boka kranlyft för båtupptagningen i tid.

Inför själva lyftet – märk ut och skydda känsliga ställen som givare till logg och ekolod. Var också noga med att tömma båten på slagvatten och se till att inget tungt kan förskjutas ombord under lyftet, något som kan skapa farlig obalans.

Ta inte för givet att pallningen håller år efter år – trä kan murkna och spikar och bultar kan rosta.

Kontrollera pallningen!

Alandias båtförsäkring gäller året runt, en du har ett ansvar att se till att båten skyddas och övervakas – oavsett om den ligger i vattnet eller står på land. Har du sedan tidigare bockar eller en annan typ av stödanordning som din båt ska stå på? Ta inte för givet att pallningen håller år efter år – trä kan murkna och spikar och bultar kan rosta. Kontrollera att pallningen fortfarande är i bra skick eller om den måste bytas ut.

Kanske du bytte båt under säsongen? Om den nya båten är större och tyngre behövs kanske en helt ny stödanordning.

På bra underlag

Stöttorna ska inte stå direkt på marken utan på ett underlag av tåligt material, annars kan någon av dem sjunka ner. Marken ska givetvis vara så jämn som möjligt där båten ställs upp. Se också till att båten inte ställs nära stora träd eller i närheten av ett sluttande tak vilket ökar risken för snöskador.

Så slät som möjligt

Täck båten ordentligt om den står utomhus med en presenning av god kvalitet. Se till att presenningen blir så slät som möjligt och att det inte kan bildas djupa fickor där vatten och snö samlas. Se också till att presenningen sitter fast ordentligt, men surra inte fast den i stödanordningen som båten står på. Då kan en kraftig vindby, som får tag i presenningen, i värsta fall rycka med sig delar av stödet. Surra i stället presenningen runt båten. Tänk på att en båt är ett stort vindfång. Ett enkelt tips är att själv tillverka tyngder av plastflaskor att fästa i presenningen. Fyll bara större plastflaskor med sand och bind fast! 

Skriv avtal

Sist men inte minst, om du vinterförvarar din båt vid ett varv eller en båtklubb – ta noga reda på vad varvet eller båtklubben står för. Ta inte för givet att all nödvändig vinterservice ingår. Skriv ett avtal med varvet eller klubben för att vara på den säkra sidan.

Här är vår snabba checklista för övriga viktiga höståtgärder:

  1. Låt inte utombordsmotor, propeller/drev bli kvar på båten. Demontera och förvara på ett säkert ställe.
  2. Har du en stege vid din uppställda båt? Lås fast den för att försvåra för objudna besökare.
  3. Töm eventuell septiktank och se till att slangar och kranar är tomma. Fryskonservera toalett och vattenberedare enligt leverantörens anvisningar. Se till att motorer vinterbehandlas enligt tillverkarens instruktioner.
  4. Ta hem all värdefull lös egendom, inklusive batteri och bensintank. Lämna inte dynor och textilier i båten. Risken är stor för att de angrips av mögel, i synnerhet om täckningen är tät och ventilationen dålig.
  5. Se till att matförråden är tömda, annars kan råttor och möss vara framme och ställa till en hel del oreda.
  6. Står din båt på en trailer? Se till att ha ett godkänt lås på den och se även till att trailern står stadigt.
  7. Om båten ligger kvar i vattnet – kontrollera att elförsörjningen fungerar till strömbildare och värmekällor. Om inte kan slangar och filter frysa. När de tinar kommer vatten in i båten och i värsta fall kan den sjunka.

Tips!

Om du köper eller säljer en begagnad båt i samband med båtupptagningen ska du se till att bekanta dig med Alandias Garanti mot Dolda Fel. Läs mer här.  

Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook så hjälper vi dig att hålla båtinspirationen uppe och båten i skick!