Samverka och undvik stölder under vintern

Det finns tyvärr alltid en risk för att båt, motor eller annan utrustning stjäls under vinterförvaringen.

På bara minuter hinner en tjuv stjäla din GPS eller annan utrustning ur båten. Även hela båtar kan snabbt fraktas i väg. Gör det därför till en vana att regelbudet kontrollera din uppställda båt, i synnerhet om den står på en avskild eller obevakad uppställningsplats.

Ett bra sätt att dela på arbetsbördan är att samverka med andra båtägare.

Statistik i Sverige talar sitt tydliga språk. Antalet stölder av båtmotorer har ökat dramatiskt. Under första kvartalet år 2017 stals närmare 500 båtmotorer enligt Brottsförebyggande rådet. Det är mer än dubbelt upp jämfört med samma tid 2016.

– Det finns en hel del man kan göra för att försvåra för tjuven, till exempel att sätta ett kulhandskelås på släpet när man ställer upp båten och att DNA-märka den, säger Lina Nilsson som är expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen.

Också hela båtar stjäls under vinterhalvåret, ofta av ligor som sedan säljer båtarna vidare utomlands. Kontrollera därför regelbundet din uppställda båt. Speciellt om den står på en avskild plats, kanske på ett sommarstugeområde där få rör sig vintertid.

Var noga med att dokumentera din båt, motor och övrig utrustning så att det snabbt kan anmälas om något blir stulet.

Alla vinner på samverkan

Alandias båtförsäkring gäller året runt, men du som båtägare och försäkringstagare har fortfarande ett ansvar att se till att båten skyddas och övervakas, oavsett om den står på land eller ligger i vattnet. För delad arbetsbörda – samverka med andra båtägare och åk till platsen i tur och ordning för att kontrollera båtarna. Det är ett system som alla vinner på.

Glöm heller inte att ta hem all lös utrustning. Utombordsmotor, propeller och drev ska helst demonteras och förvaras i ett låst utrymme. Om båtmotorn måste vara kvar på båten ska den vara fastlåst med ett anpassat lås.

– Var noga med att dokumentera din båt, motor och övrig utrustning så att det snabbt kan anmälas om något blir stulet. Fotografier är alltid bra, tipsar våra skadereglerare.