Skadechefens tips inför vinterförvaringen

Vita båtar med blå reling uppställda på bockar, täckta med genomskinlig presenning på grusplan under klarblå himmel.

När sommarsäsongen går mot sitt slut ska, om du inte låter den ligga kvar i vattnet över vintern, din båt tas upp och vinterförvaras på bästa sätt. Skadechef Ricard Sjöström kommer med ett gott råd:
– Ta noga reda på vad varvet eller båtklubben står för. Ta inte för givet att all nödvändig vinterservice ingår.

Det händer – tyvärr – att båtägare och de som åtagit sig att ta upp och vinterförvara båten inte har klara avtal om vad som egentligen ingår i uppdraget.

Båtägaren kanske tar för givet att all viktig motorservice ingår, att olja byts och att båten poleras. Man räknar kanske också med att varvet eller ansvariga vid båtklubben skottar snö från övertäckningen om båten står utomhus. Men det kan leda till ett tråkigt och segdraget efterspel där ord står mot ord.

Vems är ansvaret om motorn fryser under förvaringen?

Vems är ansvaret om värmesystemet inte tagits om hand på rätt sätt före vintern och därför tar skada under de kalla månaderna? Vems är ansvaret om övertäckningen brakar ihop under tung snö och förorsakar skador ombord?

Skriv ett avtal!

– Förvånansvärt ofta är det här otydligt. Båtägaren tror en sak, varvet har en helt annan uppfattning. Därför är det alltid skäl att man som båtägare går igenom vad man förväntar sig och vad man verkligen betalar för. Skriv helst ett avtal på överenskomna åtgärder. Det är bra att ha ifall det händer något oförutsett under vinterförvaringen. Det är också bra att veta vilka försäkringar som varvet eller båtklubben har, säger Ricard.

Själva upptagningen innebär också risker. Det värsta scenariot är förstås att lyftanordningen inte håller måttet – till exempel att någon av remmarna brister och båten faller i backen. Men man behöver inte ta till det värsta tänkbara. Redan en ovarsam och mindre skicklig hantering kan leda till att båten skadas, mer eller mindre.

– Ta reda på vilken försäkring kranbolaget eller -föraren har! Det är också viktigt att uppge rätt vikt på din båt och att kontrollera att kranbolagets utrustning ”tål” den vikten, säger Ricard.

Du har ett ansvar

Det är skäl att komma ihåg att man som båtägare har ansvaret för sin båt, även om man lämnar över den till ett varv eller till en båtklubb.

– Vår försäkring gäller om en skada uppstår men ibland kan det – ­ helt i enlighet med våra villkor – bli ett avdrag i ersättningen om det anses att man som båtägare brustit i sitt ansvar och omdöme. För att undvika det gäller det som sagt att ta reda på vilka uppgifter varvet eller båtklubben åtagit sig och vilka försäkringar de i sin tur har, avslutar Ricard.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook så hjälper vi dig att hålla båtinspirationen uppe och båten i skick!