Alandias personal lutade över plotter i båt.

Vi testar vad andra lovar

Alandia synar båt- och sjölivsbranschen i sömmarna. Vi testar utrustningen du litar på ombord.

Plottertest

Din plotter består dels av hårdvara med programvara för att visa kartdata, dels av kartdata. Vi har testat några populära plottrar och utvärderat såväl hårdvara och programvara som kartdata.

Fullständig testrapport 2017

Testtabell där plottrar och egenskaper jämförs

Denniz Corsman, testansvarig, säger att många förbättringar har skett sedan vårt första plottertest 2014.

– I årets upplaga av vårt plottertest ser vi en del förbättringar, men också en rad problem. Det absolut viktigaste är att du som båtägare uppdaterar sjökortet i din plotter, säger Denniz.

Precis som i testet år 2014 låg vårt fokus i plottertestet 2017 på navigationssäkerhet

– Det beror på att det inte har skett någon minskning i antalet grundstötningar och tillbud som beror på att apparaturen hanteras fel samt på brister i sjökortsplotter och elektroniska sjökort. Vi testade inte funktionaliteten, den sidan har belysts väl av flera båtmagasin, säger Denniz.

Merparten av testerna genomfördes i en testbänk där samtliga plottrar matades via NMEA 0183/NMEA 2000 av en simulator. Det innebar att testerna blev likvärdiga och utan påverkan av yttre faktorer.

Öar och kobbar försvinner

Om vi spolar tillbaka bandet till plottertestet 2014 kan vi konstatera att testrapporten bjöd på dyster läsning. Till de övergripande problemen hörde bland annat att öar och djupsiffror visades först när du zoomade in så långt att du inte längre hade någon överblick.

Till all lycka har en del hänt sedan dess.

– Vi noterar att kvaliteten på de digitala sjökorten har höjts. Många av de fel vi påpekade i det förra testet har rättats till. Där förtjänar plotterbranschen beröm, säger Denniz.

För den skull har man i branschen inte orsak att luta sig tillbaka. Testet 2017 avslöjar att navigationskritisk information fortfarande försvinner när skepparen zoomar ut för att få ett rimligt framåtseende.

Under testet upptäcktes också potentiellt livsfarliga fel. Bland annat hade en farled dragits på fel sida om ett sjömärke. I ett annat fall hade ett styrbordsmärke som inte finns i verkligheten hamnat i det digitala sjökortet. Alandia rapporterade felen till respektive sjökorts- och plotterleverantör.

– Den öppna frågan är ju ändå hur många andra fel som ännu inte har upptäckts, säger Denniz Corsman.

Plottertest - sjömärken
Två farledsmärken visar vägen tydligt. Men tänk om det enligt plottern ska finnas ett tredje sjömärke framför dig?

Egen design kan skapa förvirring

När man talar om digitala sjökort ska man skilja på rasterkort och vektoriserade kort. Medan rasterkort är en fotografisk avbildning av ett papperssjökort är källan till vektoriserade sjökort svårare att se och förstå eftersom kedjan av personer som jobbar med produkten blir längre. Dessutom använder leverantörerna olika symbolik och färgsättning i sina vektoriserade sjökort, någon gemensam standard har branschen inte lyckats komma överens om.

Även om informationen stämmer i det vektoriserade sjökortet kan en del information försvinna i plotterhanteringen. Det beror på hur den så kallade kartmotorn i en plotter hanterar och presenterar de olika informationslagren i olika skalor.

– Här ser vi fortfarande stora skillnader mellan tillverkarna och det finns några generella brister, säger Denniz och listar några exempel: Information saknas om vad som är kortets originalskala och man kan inte gå till originalskala med en knapptryckning. Man tappar information när man zoomar in eller ut men användaren varnas inte när hen använder en skala där viss sjökortsinformation inte längre visas.

– Och en av mina käpphästar: Det saknas snabbval som med ett knapptryck visar all väsentlig och kritisk navigationsinformation genom att presentera sjökortet i dess originalskala, säger Denniz.

Stor skärm betyder inte fler detaljer

Han påpekar också att en stor plotterskärm inte betyder att man ser mer information.

– Du kan lätt invaggas i tron att du har all information synlig på en större skärm, men så är det inte. Det kan fortfarande finnas mer information att hämta i underliggande kartlager som inte träder fram förrän du har zoomat in.

En annan allmän observation han gör handlar om logiken kring själva plotteranvändningen.

– Att förstå och ändra inställningar kan vara svårt för den som bara använder sin plotter under några sommarmånader. Högt på min önskelista för framtidens plottrar finns en bättre användarvänlighet så att du med några få knapptryckningar kan navigera din båt säkert.

Kom ihåg att uppdatera sjökortet

Plotterbranschen må nu visa större gehör för kritik än för tre år sedan. Och de må vara snabbare att rätta fel. Men det betyder inte att din plotter automatiskt blir mer säker att använda.

– Sveriges båtägare förväntas uppdatera sina sjökort mer frekvent. På Alandia oroar vi oss över att många drar sig för det extra jobbet och kostnaden som ofta är förknippad med uppdateringar.

Där tycker Denniz Corsman att plotterbranschen kunde erbjuda en morot i form av kostnadsfria uppdateringar.

– Frågan som många båtägare ställer sig är om de verkligen ska betala för fel som inte över huvud taget borde finnas i produkten.

Alandia plottertest
– Viktigaste är att du uppdaterar sjökortet i din plotter, säger Denniz Corsman på Alandia.

Följande utrustning ingick i testet

Sjökortsplotter/Typ

Sjökortsleverantör

Garmin GPS 7012

Bluechart

Raymarine E127

Navionics, C-MAP, Rasterkort

Brokes & Gatehouse Zeus Evo2

C-MAP, Navionics

Simrad NSS Evo2

C-MAP, Navionics

Lowrance HDS Carbon

C-MAP

Furuno TZTL12F

C-MAP (Navionics)

Buster plotter Q

C-MAP

Raymarine C120

Navionics

 

 

 

Läs om vår båtförsäkring

Vår båtförsäkring täcker de flesta skador som kan drabba din båt och gäller året runt – vid färd, transport och förvaring. Den gäller oavsett vem som kör och utöver båten är även jolle och båttillbehör försäkrade. Läs mer om vår båtförsäkring.

Blåtonad bild på personer som betraktar plottrar monterade på vit skiva.

Nyfiken på tidigare plottertest?

Alandia har testat plottrar förut och fick redan då flera viktiga insikter. Med dessa insikter i bakhuvudet gör du säkert ett klokt val! Läs testet från 2014.