Transportskadeanmälan

Vänligen fyll i så mycket information som möjligt. Det är inte nödvändigt att fylla i alla fält, men desto mer information vi får, desto snabbare kan vi hantera ert ärende. Fälten markerade med * är dock obligatoriska.

Observera att du kan välja direkt genom att klicka i kalendern.
Ange vikten i kg.

Om godset eller emballaget har synliga skador vid mottagandet ska du göra en notering om detta på fraktsedeln direkt vid mottagandet. Skicka sedan skriftlig reklamation till transportören där ni håller denne ansvarig för de uppkomna skadorna/minskningen.

Observera att du kan välja direkt genom att klicka i kalendern.
Beskriv så noggrant som möjligt vad som har hänt och hur omfattande skadan är, ange om det skadade godset bedöms ha något restvärde.

Bifoga i anmälan det som går att få fram av följande handlingar:

  • Leverantörsfaktura för hela försändelsen.
  • Fotografier
  • Fraktsedel (CMR/B/L)
  • Fraktfaktura
  • Polisanmälan vid stöld
  • Dokumentation som styrker skadans omfattning.
  • Kopia av den skriftliga reklamationen till transportören.
  • Vid större skador besiktningsrapport eller annat dokument som styrker skadans omfattning

Kontakta oss om ni behöver hjälp med att komma i kontakt med besiktningsfirma.

Tillåtna filtyper: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, zip.

För att kunna skicka in detta skadehanteringsformulär behöver du acceptera hur Alandia Försäkring hanterar personuppgifter, nedan.
Vill du läsa mer om personuppgiftshantering kan du göra det under juridiskt meddelande och "Tillsyn och behandling av personuppgifter".