Håll dina uppgifter aktuella

Kom i håg att meddela oss om du flyttar, byter telefonnummer eller e-post.

Med formuläret nedan uppdaterar du enkelt dina kontaktuppgifter. Med samma formulär kan du också komplettera uppgifterna om din båt.

Kunduppgifter
Förändring / Tillägg av kontaktuppgifter
Förändring / Tillägg av båtuppgifter

Alandia Försäkring behandlar sina kunders personuppgifter enligt "personuppgiftslagen". I  "försäkringsaktiebolagslagen" ingår en föreskrift om tystnadsplikt, vilket innebär att försäkringsbolaget inte lämnar ut uppgifter om sina kunder till utomstående förutom om utlämnande av uppgifterna är stadgat i lag. Alandia Försäkring kan använda uppgifterna i marknadsföringssyfte.