Svartvit bild som visar Tony Karlström till vänster och sol bakom en klippa till havs till höger.

En trygg hamn

Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkringar.

Välkommen till Alandia!

Alandia är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis ett försäkringsbolag för den åländska rederinäringen. 

Vår framgång har i hög grad byggts på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. På den grunden vilar vårt åtagande att vara en försäkringspartner som skyddar, förebygger och agerar. 

Huvudkontoret finns i Mariehamn på Åland, och sidokontor finns i Stockholm, Göteborg och Helsingfors.

Välkommen till Alandia!

Tony Karlström
Koncern VD