Visste du att varje vattenskoter har en befälhavare?