1 1. Grunduppgifter, självrisk och försäkringstyp 2 2. Kompletterande uppgifter och betalsätt 3 3. Bekräftelse

Uppgifter om din vattenskoter

Om din skoter saknas i listan ber vi dig kontakta oss på O8-630 02 45.
Är skotern utrustad med fungerande spårsändare/​positionslarm beviljas 10% stöldskyddsrabatt. Vid stöld ska du vara beredd på att uppvisa dokumentation över installerat spårsökningssystem.
Ange värde i SEK. Vill du även försäkra din trailer mot brand och stöld inkluderar du värdet även på den i summan.

Självrisk och försäkringstyp

Självrisk är den utgift som du själv svarar för vid beräkning av ersättningen för sjö-, uppläggnings-, transport- och brandskador. Högre självrisk ger lägre premie. Läs mer i våra villkor längst ned på sidan.
Helförsäkring ger dig ett heltäckande skydd och inkluderar sjöskador på din egen skoter. Halvförsäkringen ersätter inte sjöskador på din egen skoter. I diagrammet nedan framgår skillnaden mellan hel- och halvförsäkring.

Det här ingår

Helförsäkring

Halvförsäkring

Grundstötning

 

Kollision

 

Andra sjöskador

 

Skador vid uppläggning och transport

Brand

Stöld och skadegörelse

Rättsskydd

Ansvar

I våra villkor kan du läsa mer om olika typer av skador och hur de ersätts.